hppaasdienst2016-1 hppaasdienst2016-2 hppaasdienst2016-3

Welkom

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente De Hoeksteen.

Vakantiebijbelweek 2016

Van 23 t/m 26 wordt weer de vakantiebijbelweek gehouden in de tent bij de ijsbaan! Check www.vakantiebijbelweek.com voor alle informatie.

Brochure Heilig Avondmaal

Onlangs verscheen onze uitgebreide brochure "Het Heilig Avondmaal" - over betekenis en achtergronden, moeite om aan te gaan en over het Avondmaal als opdracht van de Heer. De brochure is hier te lezen!

Diaconale Vriendendienst

De ouderlingen en diakenen binnen onze gemeente signaleren regelmatig dat er behoefte is aan praktische hulp op verschillende gebieden. Als gemeente van Christus zijn wij geroepen om een naaste te zijn, om iets te betekenen voor andere leden van onze gemeente. Heel praktisch kan dit betekenen dat u/jij een oudere helpt met boodschappen doen, een keer rijdt naar het ziekenhuis, een jong gezin een keer uit de brand helpt door op te passen, iets ophangt of repareert, enz.

Kort gezegd:
Eenvoudige, praktische hulp bieden die het leven van mede-gemeenteleden kan veraangenamen.

Inmiddels hebben zich al een aantal mensen aangemeld voor diverse soorten hulp. Maar natuurlijk kunnen daar nog meer mensen bij! In dit formulier kunt u invullen welke hulp u kunt bieden.

Het kan ook zo zijn dat u juist op zoek bent naar hulp. Voelt u zich dan vrij om dit formulier in te vullen. Wij zullen dan kijken of we iets voor u kunnen betekenen.

Als we samen onze schouders eronder zetten, kunnen we concreet iets betekenen voor elkaar en zo werken aan de eenheid en verbondenheid binnen onze gemeente.

Komende diensten

28 augustus

Aanvang:09:30 uur
Predikant: ds. A.H. van Veluw
Vakantiebijbelweek

Aanvang:19:00 uur
Predikant: ds. G.H. Labooy

Meer diensten en liturgie

Actuele activiteiten

Geen evenementen

Hoeksteen Facebook